Kategoria Kursy

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym realizowanym w ramach projektu współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez PC Open sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08. Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez…

Kurs wychowawcy wypoczynku – zapisy

Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne „Krok po Kroku” we współpracy z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw organizuje kurs wychowawcy wypoczynku. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 13 maja  w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw mailowo na adres cki@krotoszyn.pl (prosimy przesłać skan formularza). Koszt udziału w kursie to  370…

Kursy komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia w CKI

Od połowy maja do połowy lipca w CKI odbywały się bezpłatne kursy komputerowe dla 20 mieszkańców naszej gminy podzielonych na dwie grupy szkoleniowe. Dzięki udziale w projekcie „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” mieszkańcy naszej gminy w wieku aktywności zawodowej podnoszą swoje…

Jak zarejestrować zbiórkę publiczną elektronicznie

Czy chcielibyście zarejestrować zbiórkę publiczną elektronicznie? Nam się to udało i przez cały rok zbierać będziemy w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw datki na doposażenie centrum dla organizacji pozarządowych i organizację szkoleń. Aby dla Was było to proste, postanowiliśmy pokrótce wyjaśnić Wam…