Czym się zajmujemy

CENTRUM KROTOSZYŃSKICH INICJATYW

Świadczymy bezpłatne usługi dla instytucji i organizacji z terenu gminy Krotoszyn.

 

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw powstało w 1996 r.

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw powstało w 1996 r.  jako „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości” z inicjatywy władz samorządowych w odpowiedzi na potrzebę wspierania inicjatyw lokalnych przedsiębiorców. Z czasem działania swe skierowaliśmy do społeczności lokalnej i III sektora, czyli organizacji pozarządowych. Pod nazwą Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw działamy od 2015 roku. Od 2006 roku stowarzyszenie jest współfinasowane przez Miasto i Gminę Krotoszyn w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. W 2021 r. realizuje projekt "Pozarządowe Centrum do zadań publicznych - organizacja usług dla sektora pozarządowego i działalność na rzecz wsparcia współpracy gminy Krotoszyn z lokalnymi organizacjami".

Doradzamy

Doradzamy lokalnym organizacjom pozarządowym i gminnym instytucjom jak pozyskać dotacje, zarządzać projektem, tworzyć i rejestrować stowarzyszenia

Współdziałamy

Prowadzimy stronę internetową www.wspoldzialamy.krotoszyn.pl, za pomocą której na bieżąco przekazujemy Wam informacje nt. aktualnie ogłaszanych programów i konkursów, do których można wnioskować o dotacje.

Pomagamy

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dotacje organizacjom pozarządowym z terenu gminy Krotoszyn, Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych, oraz w realizacji dofinansowanych projektów.

Imprezujemy i rozbawiamy

Organizujemy imprezy aktywizujące społeczność lokalną m. in. Kiermaszu Wielkanocnego i Jarmarku Świątecznego oraz współorganizacji Krotofestu z Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury.

Rejestrujemy

Pomagamy w zgłoszeniu loterii fantowych, rejestracji stowarzyszeń i zgłaszaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Organizujemy

Organizujemy i współorganizujemy szkolenia dla mieszkańców naszej gminy.

Wspieramy

Jesteśmy wsparciem dla grup nieformalnych i partnerem działań samorządowych instytucji kultury.

Udostępniamy

Udostępniamy salę szkoleniową stowarzyszeniom i aktywnym mieszkańcom.

Księgujemy

Zlecamy prowadzenie księgowości dla ponad 35 organizacji pozarządowych z terenu gminy Krotoszyn. Istnieje możliwość objęcia usługą księgową nowych organizacji pod warunkiem zgłoszenia do końca września roku poprzedzającego. Od 2015 roku ta sama usługa świadczona jest dla 20 ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Krotoszyn.

Realizujemy

Realizujemy projekty edukacyjne i kulturalne mające na celu promocję naszej gminy.

Prowadzimy

Prowadzimy działalność dobroczynną m. in. poprzez organizację wydarzeń charytatywnych takich jak Wigilia dla wszystkich, oraz prowadzenie zbiórek na cele charytatywne. Jesteśmy też partnerem akcji „Szlachetna Paczka”.

Konsultujemy

Prowadzimy Punkt Konsultacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zbieramy

Prowadzimy zbiórkę publiczną na doposażenie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw.

Inicjujemy

Organizujemy razem z Miastem i Gminą Krotoszyn konkurs na Najlepszą Inicjatywę Lokalną