BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym realizowanym w ramach projektu współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez PC Open sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08. Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród ludzi w wieku 18-74  lat, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, kwalifikacji zawodowych , które zamieszkują w woj. wielkopolskim,  poprzez udział w szkoleniach DIGCOMP,  zakończonych zewnętrznym egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji oraz otrzymanie certyfikatu.

Znajomość pakietu Microsoft Office to jedna z podstawowych umiejętności, które wymagane są, by wykonywać prace biurowe. MS Excel cieszy się wyjątkową popularnością, ze względu na nieocenioną przydatność tego programu w odpowiednim prowadzeniu księgowości, firmy, biura itp.. Dla kandydatów którzy korzystają z pakietu Microsoft Office szczególności programu Excel, proponujemy kurs na poziomie B, pomijając podstawowe zagadnienia związane z tym programem przechodząc do ambitniejszych średniozaawansowanych spraw użytkowania, które pozostają ukryte dla normalnych użytkowników programu.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:

 • szkoleń stacjonarnych w siedzibie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw 2 razy w tygodniu;
 • szkoleń komputerowych Information and Communications Technology na poziomie A lub  B w wymiarze łącznym 100 godzin lekcyjnych na grupę 10 osobową;
 • podręczników i materiałów szkoleniowych;
 • egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji.

Materiał szkoleń będzie zawierał moduły:

 • programów biurowych (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint);
 • Internetu;
 • obsługi komputera – praca na Pulpicie;
 • rozwiązywania problemów gdy komputer się zepsuje;
 • bezpieczeństwa w sieci.

 Uczestnikami/czkami  projektu mogą być osoby, które :

 • zamieszkują, uczą się, pracują lub pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne bądź bierne zawodowo) z terenu województwa wielkopolskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).
 • posiadające maksymalnie średnie wykształcenie, powyżej 50 roku życia wykształcenie jest bez różnicy,
 • są w wieku 18 lat i więcej,
 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności kompetencji lub kwalifikacji w obszarze technologii informacyjno – telekomunikacyjnych.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które prowadzą działalnością gospodarczą oraz rolnicy.

Zapisy: do 31 lipca 2023

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, ul. Zdunowska 12 Krotoszyn tel. 62 7250623, w godzinach od 8:00 do 14:00 e-mail cki@krotoszyn.pl

Strona projektu.

Program szkoleń na poziomie A i B

Sylabus ITpass

UZUPEŁNIJ LUB PODNIEŚ SWOJE KOMPETENCJE LUB KWALIFIKACJE W OBSZARZE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH!