Kurs wychowawcy wypoczynku – zapisy

Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne „Krok po Kroku” we współpracy z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw organizuje kurs wychowawcy wypoczynku.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 13 maja  w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw mailowo na adres cki@krotoszyn.pl (prosimy przesłać skan formularza).

Koszt udziału w kursie to  370 zł (przy grupie 15 osób).

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia wydanego bezterminowo przez Zakład Kształcenia Zawodowego w Kaliszu.

Kurs potrwa 36 godziny, w tym przeprowadzone zostaną 4 godziny pomocy przedmedycznej. W załączeniu plan zajęć z podziałem godzinowym.

Pierwsze zajęcia odbędą się 18 maja o godz. 17:00

Dla osób chętnych istnieje możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego instruktażu dla kierownika wypoczynku.

Miejsce kursu: Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw ul. Zdunowska 12 w Krotoszynie.

Nr tel. kontaktowego do Organizatora – Centrum Pedagogiczno-Psychologicznego „Krok po Kroku”: Agnieszka Gierłowska 661 959 537