Wydaliśmy grę karcianą o Krotoszynie

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw wydało karcianą Grę o Krotoszyn. Gra została opracowana przez Piotra Mikołajczyka – dyrektora Muzeum Regionalnego w Krotoszynie, a wydana przez stowarzyszenie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, które zadbało o zdjęcia do gry, grafikę, druk i ekologiczne opakowanie. Karty stanowią doskonałą pomoc dydaktyczną, ponieważ służą popularyzacji dziedzictwa historycznego, kulturalnego oraz przyrodniczego naszej gminy. Gra została rozdana do szkół z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn, instytucji m. in. bibliotek oraz stowarzyszeń.

Zadanie publiczne „Wydanie gry karcianej w Krotoszynie” współfinansowane przez Miasto i Gminę Krotoszyn w ramach Otwartego Konkursu Ofert.