Mural upamiętniający powstańców

Mural powstańczy powstał na ścianie kamienicy przy ul. Zdunowskiej za pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Mural o niebywałym rozmiarze powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości, które na realizację projektu kulturalnego „Patriotyczny Krotoszyn” pozyskało grant w wysokości 8 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W sumie finansowy wkład stowarzyszenia wyniósł 4,5 tys. zł. Prace nad muralem rozpoczęły się 11 września 2015 r. i trwały 11 dni.

Celem naszego przedsięwzięcia było stworzenie muralu odwołującego się do historii Powstania Wielkopolskiego na ziemi krotoszyńskiej. Ściana za pomnikiem Powstańców Wielkopolskich stanowiła z racji usytuowania idealne miejsce do realizacji naszego pomysłu. Dzięki tej inicjatywie chcieliśmy, w głównej mierze, zainteresować mieszkańców Krotoszyna historią Powstania Wielkopolskiego oraz przybliżyć lokalnej społeczności postacie historyczne, które odegrały w nim znaczącą rolę. Ponadto, chcieliśmy poprawić wizerunek tej części miasta, uatrakcyjnić je dla samych mieszkańców jak i odwiedzających je turystów. Dziś ściana prezentuje się niesamowicie, przykuwa uwagę i zainteresowanie mieszkańców, którzy pozytywnie oceniają pomysł i jego realizację.

Projekt muralu został opracowany w konsultacji z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Dzieło przedstawia trzy postacie historyczne:  doktora Władysława Bolewskiego, sierżanta Władysława Rybakowskiego i porucznika Jana Szlagowskiego. Dr Władysław Bolewski był krotoszyńskim lekarzem i społecznikiem, a przede wszystkim gorącym patriotą. Doktor Bolewski przewodził walczącym pod Zdunami powstańcom wielkopolskim, został wówczas ranny. Prawie do końca swoich dni pracował jako słynący z fachowości i dobroci lekarz. Sierżant Władysław Rybakowski był działaczem społecznym i politycznym, jednym z przywódców Powstania Wielkopolskiego w Krotoszynie i Cieszkowie. W latach 1908–1914 pełnił funkcję naczelnika Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krotoszynie, którego siedzibą był hotel „Bazar” przy ówczesnej ul. Kaliskiej (obecnie al. Powstańców Wielkopolskich). Tam też organizował ćwiczenia, wieczornice z okazji rocznic patriotycznych oraz amatorskie przedstawienia teatralne. Po utworzeniu w lutym 1919 r. Żandarmerii Konnej w powiecie krotoszyńskim (funkcjonującej w strukturach Żandarmerii Krajowej Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim) w stopniu wachmistrza, został zastępcą dowódcy oddziału. Porucznik Jan Szlagowski był dowódcą pociągu pancernego nr 11 „Poznańczyk”, który przyjechał do Krotoszyna 1 stycznia 1919 roku (przysłany do Wielkopolski przez Naczelne Dowództwo WP w Warszawie).

Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne finansowe wsparcie i pozytywne nastawienie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które po ocenie stanu technicznego ściany podjęło decyzję o sfinansowaniu remontu elewacji i przygotowaniu powierzchni ściany pod mural. Dzięki temu projekt mógł być zrealizowany w sposób gwarantujący jego trwałość.

Autorem projektu muralu i zarazem jego wykonawcą jest Łukasz Grobelny, Krotoszynianin i student V roku architektury na Politechnice Poznańskiej, w środowisku street art znany jako Yomi. Projekt finansowo wsparło Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Bank Spółdzielczy w Krotoszynie. Rzeczowe  wsparcie dla projektu udzieliły również firmy z branży budowlanej: DAF-MAL Usługi Ogólnobudowlane, Centrum Materiałów Budowlanych BANASZAK oraz firma CAPAROL.
Wszystkim instytucjom i przedsiębiorstwom zaangażowanym w powstanie muralu serdecznie dziękujemy. Niesamowity rezultat projektu jest również zasługą Grantodawców i Sponsorów, co zostało zaznaczone poprzez umieszczenie pod muralem tablicy promującej projekt.

Dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Muzeum Regionalnego w Krotoszynie na ścianie pojawiła się również tablica przybliżająca sylwetki postaci znajdujących się na muralu.