Kurs wychowawców wypoczynku – zgłoszenia

Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne „Krok po Kroku” we współpracy z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw organizuje kurs wychowawcy wypoczynku.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 13 czerwca  w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw mailowo na adres cki@krotoszyn.pl (prosimy przesłać skan formularza) lub osobiście w godzinach od 8:00 do 15:00.

Koszt udziału w kursie to 390 zł (przy grupie 15 osób).

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia wydanego bezterminowo przez Zakład Kształcenia Zawodowego w Kaliszu.

Kurs potrwa 36 godziny, w tym przeprowadzone zostaną 4 godziny pomocy przedmedycznej. W załączeniu plan zajęć z podziałem godzinowym.

Dla osób chętnych istnieje możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego instruktażu dla kierownika wypoczynku.

Miejsce kursu: Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw ul. Zdunowska 12 w Krotoszynie.

Nr tel. kontaktowego do Organizatora – Centrum Pedagogiczno-Psychologicznego „Krok po Kroku”: Agnieszka Gierłowska 661 959 537