Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Lokalną

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw we współpracy z Urzędem Miejskim w Krotoszynie co roku zapraszają organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do wzięcia udziału w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Lokalną. Nagrodami w konkursie są statuetki Krotoszyn Współdziałamy oraz nagrody finansowe. Zwycięzcy nagradzani są na KrotoFEŚCIE przez Burmistrza Krotoszyna.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez Uczestnika tj. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, rady osiedli, rady sołeckie oraz spółdzielnie socjalne na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Zgłoszone inicjatywy konkurują ze sobą w 4 kategoriach: Kultura i edukacja, Pomoc społeczna i zdrowieć, Sport i turystyka, Aktywizacja i integracja społeczna. Kapituła dokonuje wyboru działań na podstawie następujących kryteriów: innowacyjność, skala działania, stopień zaangażowania mieszkańców korzyści społeczne i finansowanie inicjatywy.

Z uwagi na okres pandemii ostatni konkurs był organizowany w 2019 r. za inicjatywy zrealizowane w 2018 r.

Laureaci konkursu z 2019r.

Konkurs na Najlepszą Iicjatywę Lokalną