Konkurs na Najlepszą Iicjatywę Lokalną

W 2019 r. do konkursu zgłoszono 11 inicjatyw zrealizowanych przez stowarzyszenia, organizacje oraz nieformalne grupy, spośród których jury wybrało 4 najlepsze. W skład jury weszli: Sławomira Kalak, Jacek Kępa i Joanna Woltmann.

I miejsce zajął Uniwersytet Trzeciego Wieku za zrealizowanie projektu pn. „Krotoszyn łączy pokolenia”. UTW otrzymał również nagrodę o wartości 1500 zł. II miejsce zajęła Fundacja Progressus za organizację jesiennego koncertu „Historia Pisana Piosenką”. Fundacja otrzymała nagrodę o wartości 1000 zł. III miejsce zajęła Rada Osiedla nr 7 za organizację „Ogólnopolskiego Tygodnia Przedszkolaków w Krotoszynie”. RO otrzymała również nagrodę o wartości 500 zł. Wspomniane nagrody ufundował Urząd Miejski w Krotoszynie.

Wyróżnienie oraz nagrodę o wartości 300 zł oraz nagrodę Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw za projekt pn. „Podniesienie poziomu edukacji oraz świadomości społecznej w kontekście lokalnej historii, tradycji i kultury oraz nowych technologii multimedialnych”.