EduAkcja – rusza nabór na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń


Informujemy, że od 12 maja do 19 sierpnia od godziny 8:00 w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie można składać wnioski w sprawie dofinansowania do szkoleń, kursów i studiów podyplomowych kończących się uzyskaniem dyplomu/certyfikatu.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru.

Usługi, na które uczestnik projektu stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 14 dni po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

Maksymalny poziom wsparcia to 3,5 tys. zł netto –  85% dla osób pracujących i 95% dla osób bezrobotnych. Usługa edukacyjna musi znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wydruk karty usługi stanowi załącznik do formularza rekrutacyjnego.

Projekt Edukacja w podregionie kaliskim realizowany jest przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.  Dokumenty rekrutacyjne i więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie Realizatora projektu tutaj.