Wydarzenia aktywizujące

Od wielu lat Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw organizuje i współorganizuje wiele imprez i wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną gminy Krotoszyn. Od 2010 roku zorganizowano ponad 50 imprez i wydarzeń aktywizacyjnych i dobroczynnych. Do najważniejszych z nich należy:

 

Jarmark Świąteczny organizowany we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, przedszkolami i przedsiębiorcami od 2010 roku

Kiermasz Wielkanocny organizowany we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, przedszkolami i przedsiębiorcami od 2015 roku

Festiwal Aktywnych Sąsiadów Krotofest organizowany we współpracy w Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury od 2013 roku

Zlot Amerykańskich Samochodów Kroto Amcar Spot organizowany we współpracy z Robertem Prymowiczem od 2020 roku

Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych AleMuzaFest organizowany z Jarocińskim Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pogorzeli oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrzycy w latach 2015-2019.

Forum Inicjatyw Lokalnych dla organizacji pozarządowych organizowane w latach 2010-2015

Spotkania podróżnicze w 2017 i 2019 roku

Rowerowa Masa Krytyczna w 2016 roku