Wsparcie stowarzyszeń
i aktywnych mieszkańców

Informacja, doradztwo, szkolenia

Świadczymy usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy Krotoszyn.

Informujemy o dostępnych dotacjach, wydarzeniach i możliwościach rozwoju organizacji
Doradzamy na etapie pisania, realizacji i rozliczania wniosków o dofinansowanie
Szkolimy lokalnych liderów NGO
Koordynujemy projekty

Promocja organizacji:

Prowadzimy stronę www.wspoldzialamy.krotoszyn.pl, na której znajdują się  informacje o wydarzeniach organizacji
Prowadzimy bazę NGO
Organizujemy wydarzenia aktywizujące tj. kiermasz, jarmark i Krotofest

Wsparcie infrastrukturalne:

Stwarzamy warunki do funkcjonowania wielu organizacjom pozarządowym z terenu gminy Krotoszyn. Sala szkoleniowa wraz z zapleczem kuchennym i wyposażeniem udostępniana jest organizacjom bezpłatnie.

W CKI siedzibę mają:

– Krotoszyński Klub Amazonki,
– Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej,
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”,
– Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie,
– Koło Emerytów nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie, 
– Stowarzyszenie  Historyczno-Eksploracyjne Krotoszyn,
– Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie,
– Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Famuła,
– Stowarzyszenie RAZEM Krotoszyn,
– Polski Związek Niewidomych Oddział w Krotoszynie.

Wsparcie księgowe:

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw zleca usługę finansowo-księgową dla 37 stowarzyszeń i 20 ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Krotoszyn.

Stowarzyszenia obsługuje firma Marta Poczta Usługi Księgowe, natomiast OSP firma Czefin Eugeniusz Czemplik z Gorzupi.

Lista 37 organizacji pozarządowych korzystających z usługi księgowej w roku 2021:

 1. Stowarzyszenie Krotoszyński Klub Amazonki
  2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole
  3. Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek
  4. Sokół Chwaliszew
  5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świnkowie
  6. Stowarzyszenie Smoszew Nasza Wioska
  7. Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej
  8. Stowarzyszenie Razem
  9. Stowarzyszenie Przyjaciół Ósemki
  10. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży Copernicus
  11. Stowarzyszenie Pomost
  12. Stowarzyszenie Nasze Kobierno
  13. Stowarzyszenie Mieszkańcow Wsi Janów
  14. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie Famuła
  15. Stowarzyszenie Nowe Możliwości Nowego Folwarku
  16. Stowarzyszenie Teraz Lutogniew
  17. Stowarzyszenie Przyjazne Roszki
  18. Stowarzyszenie Krotochwile
  19. Stowarzyszenie Aktywny Senior
  20. MLUKS AS Biadki
  21. Stowarzyszenie Krotoszyn Na Nowo
  22. Stowarzyszenie Chwaliszewski Świat Biedronek
  23. Stowarzyszenie Romanowiczanki
  24. Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości
  25. Stowarzyszenie Wojskowej Czwórki
  26. Stowarzyszenie LAB
  27. Stowarzyszenie Przyszłość Dzierżanowa
  28. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu
  29. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Krotoszyn
  30. Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie Krotoszyn
  31. Stowarzyszenie Załoga Kubusia
  32. Stowarzyszenie Wyjątkowa Szkoła
  33. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie
  34. Stowarzyszenie Akademia Talentów
  35. UKS Trójka
  36. Stowarzyszenie Współdziałamy dla Rodziny
  37. Fundacja Progressus

Organizacje, które chcą skorzystać z usług księgowych w roku przyszłym, muszą zgłosić to do końca września bieżącego roku.

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw funkcjonuje dzięki realizacji projektu „Pozarządowe Centrum do zadań publicznych”. Projekt współfinansowany przez  Miasto i Gminę Krotoszyn w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych.