Dotacje i pożyczki dla firm

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw prowadzi punkt przyjmowania wniosków w ramach projektów realizowanych przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

JEREMIE 2 – mała pożyczka inwestycyjna

JEREMIE2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom.

Celem JEREMIE2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA

Adresowana jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Dlaczego warto wybrać  MAŁĄ POŻYCZKĘ  INWESTYCYJNĄ oferowaną przez Stowarzyszenie OCWP?

Pożyczka obrotowa

POŻYCZKA OBROTOWA adresowana jest dla mikro oraz małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Dlaczego warto wybrać  POŻYCZKĘ  OBROTOWĄ oferowaną przez Stowarzyszenie OCWP?