Dofinansowanie do kursów i szkoleń

W 2020 roku zapoczątkowaliśmy współpracę z Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – dzięki, której w latach 2020 -2021 ponad 250 osób z terenu Gminy Krotoszyn skorzystało z dofinansowania unijnego na kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, głównie w zakresie prawa jazdy (w ramach projektu EduAkcja w podregionie kaliskim realizowanego przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości).

W Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw można było składać wnioski w sprawie dofinansowania do szkoleń, kursów i studiów podyplomowych kończących się uzyskaniem dyplomu/certyfikatu.

Maksymalny poziom wsparcia to 3,5 tys. zł netto –  85% dla osób pracujących i 95% dla osób bezrobotnych. Usługa edukacyjna musiała znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wydruk karty usługi stanowił załącznik do formularza rekrutacyjnego.

Punkt przyjmowania wniosków otwarty był w:

poniedziałki w godzinach od 8-15
wtorki od 8-15
czwartki od 13-17

Projekt Edukacja w podregionie kaliskim realizowany jest przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.  Dokumenty rekrutacyjne i więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie Realizatora projektu https://ocwp.org.pl/eduakcja-w-podregionie-kaliskim/

Szczegółowe informacje o projekcie pod nr tel. 62 725 06 23

CKI krotoszyn