Dochód przeznaczony zostanie na poprawę warunków funkcjonowania lokalnych organizacji w gminie Krotoszyn, czyli m. in. utrzymanie i rozwój centrum dla organizacji pozarządowych.