Oferta dla firm

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw jest organizatorem wielu imprez aktywizujących i integrujących mieszkańców Krotoszyna m. in. jarmarku, kiermaszu, wigilii dla potrzebujących i Krotofestu. Każda z nich to doskonała okazja dla sponsorów na zwiększenie rozpoznawalności marki, budowanie pozytywnego wizerunku firmy zaangażowanej społecznie oraz promocja produktów i usług. Dlatego zachęcamy Państwa do nawiązania współpracy i kontaktu.

Proponowane formy promocji to przede wszystkim:

– umieszczenie logo firmy na materiałach promocyjnych imprezy,
– informacja w prasie lokalnej i mediach społecznościowych o sponsoringu,
– wyświetlanie logo firmy na telebimie,
– możliwość organizacji stoiska promocyjnego podczas imprezy,
– informacja o sponsorze nagród w konkursach podczas imprezy i w prasie lokalnej.